VVD: ‘De fut lijkt eruit’

 

 

Op 4 september 2008 heeft de Hoogvlietse deelraad de voorjaarsnota 2008 en de kaderbrief 2009 besproken

Een reactie van Renť van de Graaf, fractievoorzitter VVD- Hoogvliet:
‘De kaderbrief geeft een eerste indruk van de begroting voor 2009. Deze indruk is beslist niet goed. Als het zo doorgaat, is er volgend jaar geen geld voor nieuw beleid.

De VVD heeft de deelraad daarom voorgesteld stevige keuzes te maken en prioriteit te geven aan het verbeteren van de buitenruimte en de veiligheid op straat. Zo eist de VVD in een aangenomen motie dat het Rotterdamse College met geld over de brug komt om de straten en het groen in Hoogvliet op te knappen. Ook wil de VVD dat individuen en groepen die vernielen voortaan zelf de schade betalen. De gehele raad is het daarmee eens, want mensen die vernielen horen in de cel en mogen betalen! Verder durft de VVD te bezuinigen om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven. Vandaar dat de Leefbaarheidsmonitor wordt vereenvoudigd. Ook wordt het project Lekker Fit beŽindigd. Een leuk project, maar ouders, scholen en gemeentelijke instanties kunnen dat best zelf!

De VVD heeft stevige kritiek geuit op het op het Dagelijks Bestuur. Er worden de laatste tijd te weinig knopen doorgehakt, planningen zijn niet realistisch, projecten vertragen en het Dagelijks Bestuur geeft niet aan welke zaken er koste wat het kost moeten worden waargemaakt. De VVD vreest dat de fut en de ziel op de tocht staan als het gaat om de voortgang van beleid en bestuur. Dat is slecht voor Hoogvliet!’

 

<<< terug naar voorpagina