Duurzame ondertekening

 

Samenwerking Protestants Christelijke Zorggroep Rijnmond en Vestia Rotterdam Hoogvliet levert extra woningen op voor mensen met een zorgindicatie
Donderdag 19 juni ondertekende Protestants Christelijke Zorggroep Rijnmond het huurcontract bij Vestia Rotterdam Hoogvliet voor een aantal woningen en verpleegunits die in seniorenflat Westerstein in Hoogvliet zijn gerealiseerd.
Westerstein, een seniorenflat in Zalmplaat, is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Van de 180 55+ woningen worden er 60 via Zorggroep Rijnmond verhuurd aan mensen met een zorgindicatie. Op de eerste twee woonlagen van Westerstein zijn units gebouwd voor mensen met een verpleeghuisindicatie. Ook de overige bewoners van Westerstein kunnen zorg afnemen bij de voorzieningen van Zorggroep Rijnmond in hun woongebouw.
Op de begane grond van het gebouw Westerstein komen een pedicure, een kapster, een bloedprikpost, huisartsen en waarschijnlijk fysiotherapie. De stichting ASVZ exploiteert de supermarkt. Bij de receptie van Westerstein werken medewerkers van Vestia en medewerkers van Zorggroep Rijnmond samen in één team.

Open dag
In september wordt een open dag georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in ons blad. 'Door deze samenwerking te realiseren kunnen we onze huurders nu ook zorg aanbieden en zo aan de stijgende vraag naar woningen met een zorgstatus voldoen', aldus Vestia.

Wonen en zorg
Maatschappelijk ondernemen is een van de drijfveren van Vestia. Maar als het gaat om wonen en zorg, gaat men graag nog een stap verder. Daarom neemt men initiatieven voor een gezamenlijke aanpak van kwetsbare groepen in de samenleving. Zoals ouderen met een zorgvraag, lichamelijk en verstandelijk beperkten, (ex) verslaafden, (ex)psychiatrische patiënten en dak- en thuislozen.
Op verschillende niveaus zoekt Vestia naar eigentijdse oplossingen die aansluiten bij de woonwensen van deze mensen. Door aanpassing van bestaande woningen, levensloopbestendige nieuwbouw en het ontwikkelen van speciale woonzorgconcepten. Maar altijd ook door samen te werken met zorg- en welzijnsinstellingen.

Vestia: 'Vestia Rotterdam Hoogvliet is een van de 13 Vestia-corporaties. Vestia biedt woonservice aan de bewoners van circa 72.000 woningen in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in het midden van het land. Vernieuwing van wijken en samenwerking met de zorgsector zijn twee voorbeelden van hoe het bedrijf haar maatschappelijke taak vervult. Vestia werkt volgens het concern-model. De 13 corporaties en de 4 vakbedrijven vormen de pijlers van het concern, waar in totaal 900 mensen werken.
Zorggroep Rijnmond richt zich op (veelal) ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben, zowel thuis als in onze locaties. Wij bieden verzorging, verpleging en behandeling in alle vormen en stemmen ons aanbod zo veel als mogelijk af op vragen en wensen van onze cliënten en houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen.

Siloam is een van de 8 locaties van Zorggroep Rijnmond. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam in Hoogvliet bevat een aantrekkelijke combinatie van seniorenwoningen, verzorgingshuis en verpleeghuis. Daarmee heeft Siloam een passend antwoord in huis op een breed scala aan zorgvragen. Bovendien is een geleidelijke overgang mogelijk van zelfstandig wonen naar minder zelfstandig wonen met zorg. Zonder dat de sociale omgeving verandert.'

<<< terug naar voorpagina