Vestia wil het beter
Vestia Rotterdam Hoogvliet onderzoekt samen met HD Projectrealisatie de haalbaarheid van een zorgstation in Hoogvliet. Op 2 juni ondertekenden de twee partijen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Uitgangspunten gebiedsontwikkeling

Rond het metrostation in het hart van Hoogvliet bevindt zich een aantal knelpunten: veel asfalt, een onbeschut busstation en een half leegstaand kantoorpand. Vestia en HD Projectrealisatie slaan de handen ineen om de openbare ruimte te verbeteren en een zorgstation neer te zetten. Nu vormt het metrostation nog de breuk tussen oost en west Hoogvliet, in de toekomst gaat het plein juist functioneren als schakel en als entree tot het zorgstation in het groen.

Zorgstation Hoogvliet

Als zorgstation kan het metrostation een dienstenverzamelgebouw worden voor cliënten, passanten, bewoners en ondernemers uit Hoogvliet en omstreken. Het zorgstation is een plek waar je naar de fitness kunt voordat je in de metro stapt naar je werk; waar je tot rust kunt komen tijdens een yogasessie en zelfs naar de tandarts, huisarts of fysiotherapeut kunt. Waar je vervolgens niet in een grauwe wachtkamer hoeft te wachten op je beurt, maar even wat kan lezen in de ontvangstlobby met café onder het genot van een lekkere kruidenthee of een goede cappuccino. Maar ook een plek waar je terecht kunt voor je alledaagse boodschappen, de krant of je apothekersrecept.

Eerlijke kansen

Het is de bedoeling om in het metrogebied ook nieuwe huisvesting te realiseren. In Rotterdam is er een grote behoefte aan starterswoningen én aan huisvesting voor allochtone ouderen. Als het gaat om wonen en zorg wil Vestia een extra stap zetten als maatschappelijk ondernemer: we willen bewoners eerlijke kansen bieden op een goed woonmilieu. Vestia en HD Projectrealisatie onderzoeken daarom de mogelijkheid voor een eigentijdse invulling van de klassieke zusterflat: de verzorgers in opleiding wonen naast de huisvesting voor ouderen. Zorgstation Hoogvliet biedt zo kansen om het wonen naar leefstijl voor ouderen te koppelen aan het in de praktijk leren hoe je mensen met een bepaalde leefstijl verzorgt.

De samenwerkingspartijen

Vestia Rotterdam Hoogvliet is een van de 13 Vestia-corporaties. Vestia biedt woonservice aan de bewoners van circa 72.000 woningen in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in het midden van het land. Vernieuwing van wijken en samenwerking met de zorgsector zijn twee voorbeelden van hoe het bedrijf haar maatschappelijke taak vervult. Vestia werkt volgens het concern-model. De 13 corporaties en de 4 vakbedrijven vormen de pijlers van het concern, waar in totaal 900 mensen werken.

HD Projectrealisatie

HD Projectrealisatie realiseert complexe gebiedsontwikkelingen. HD is actief in project-, planontwikkeling en projectmanagement in opdracht van bedrijven, gemeenten, corporaties en beleggers. Bij HD werken specialisten op de vakgebieden architectuur en stedenbouw, projectontwikkeling, locatiemarketing, projectmanagement, bouwkosten, milieu- en bouwtoezicht samen aan de ontwikkeling, het ontwerp en realisatie van zeer uiteenlopende projecten. In totaal werken er 60 mensen bij deze Rotterdamse organisatie.

<<< terug naar voorpagina