TCC Hoogvliet heeft wéér een reden om trots te zijn!


TCC Hoogvliet is trots op haar medewerker Peter Bul en helpt mee voor "Rommel de bommel fietsen voor een schommel", voor de locatie Wielewaal van de ASVZ.

Peter Bul, vrijwilliger van de stichting én medewerker van TCC Hoogvliet, heeft dit jaar weer een sponsorfietstocht georganiseerd, waar circa 70 mensen aan deel hebben genomen. Ze fietsen door Nederland voor de cliënten van de Wielewaal. Deze mensen hebben veel geld nodig voor onder andere het aanschaffen van buitenspeelgoed en tuinmeubelen. Iedereen had de verwachting dat het hem dit jaar ook weer zou gaan lukken. Peter Bul heeft deze verwachting meer dan waar gemaakt en heeft een flink bedrag bij elkaar gefietst. TCC Hoogvliet is er trots op dat hij een medewerker/collega van hen is.

Alex Hallema: "Als hij met hetzelfde enthousiasme en plezier de sponsorfietstocht organiseert als dat hij bij ons werkt, dan twijfel ik er geen moment aan dat het hem lukt!". Peters lijfspreuk "hard voor weinig, maar nóóit chagrijnig", klopt niet helemaal, want de blijde gezichten van de verstandelijk gehandicapte kinderen, wanneer ze met hun nieuwe speelgoed spelen is onbetaalbaar! Het is dus zeker niet voor weinig.

De ASVZ Zuid West is een organisatie voor mensen met een verstandelijk handicap verspreid in Zuid Holland en Noord Brabant. (www.asvzzuidwest.nl). Zij bieden een gevarieerd woonaanbod van 24-uursbegeleiding tot be-geleid zelfstandig wonen. Daarnaast levert de organisa-tie vele vormen van zorg- en dienstverlening, zoals dag-besteding, thuiszorg, opvang in een gezinshuis, logeer-, vakantie- en weekendopvang. Maar ook specialistische vormen van begeleiding en behandeling zoals bijvoor-beeld specifieke medische en pedagogische zorg, tandartszorg, aangepaste fysiotherapie en diverse therapievormen. De AWBZ betaald alleen de dagelijkse zorg, alle andere kosten zoals aanschaf kleding, zakgeld, kapper, vakantie, verjaardag, schoolgeld, inrichten kamer, fiets enz. moeten de bewoners/ouders zelf betalen.

Mocht u nog een bijdrage willen doen kan dat op giro nr. 3450836 t.n.v. Rommel de bommel fietsen voor een schommel, te hoogvliet

<<< terug naar voorpagina