Woonbron Hoogvliet vertelt over nieuwe sloopregeling

De afgelopen drie weken heeft Woonbron vier informatiebijeenkomsten georganiseerd in het informatiecentrum Hoogvliet. De huurders van Woonbron die wonen in een deel waar de komende jaren nog gesloopt gaat worden waren uitgenodigd om te horen wat zij kunnen verwachten.

In 1998 is Woonbron Hoogvliet gestart met het grootschalig vernieuwen van haar woningvoorraad. Woonbron sloopt daarbij ruim de helft van haar woningen in Hoogvliet. Voor 2.056 te slopen woningen is op 1 december 1998 een verhuurstop ingesteld en voor 1592 andere woningen is toen een verhuurstop in het vooruitzicht gesteld. Inmiddels is de herstructurering halverwege. Om te zorgen dat de herstructurering in 2013 voltooid zal zijn én om ervoor te zorgen dat de huurders die moeten verhuizen een passende woning kunnen betrekken, heeft Woonbron de regelingen zoals ze golden aangepast. De methode met het instellen van een verhuurstop heeft plaats gemaakt voor een methode waarbij Woonbron meteen een sloopvergunning aanvraagt.

Wat betekent dit concreet.
Voor de 233 woningen waarvoor in 2006 en 2007 een verhuurstop is ingesteld maar nog geen sloopvergunning was aangevraagd is op 27 maart 2008 de sloopvergunning bij Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam ( DS+V ) aangevraagd.

Voor 662 woningen in de 23 blokken waarvoor nog geen verhuurstop was ingesteld, vragen we de sloopvergunning versneld aan in 2008, 2009 of 2010. De volgorde is afhankelijk van de nieuwbouw die we gaan realiseren op de slooplocaties. Er is dan sprake van fasering van de aanvraag van sloopvergunningen. Op uiterlijk 1 juli 2010 vragen we de laatste sloopvergunning aan.

Niet in de knel
De komende jaren levert Woonbron nieuwe woningen op en ontstaan concrete plannen voor nieuwe woningen en voorzieningen. Jaarlijks bekijkt Woonbron Hoogvliet hoe de fasering daadwerkelijk uitpakt.

De fasering van de regeling betekent nadrukkelijk niet dat de vernieuwing van Hoogvliet in de knel komt of niet tot een goed einde wordt gebracht. Alle woningen met een sloopbestemming gaan ook daadwerkelijk in de verhuurstop. De komende jaren maken we een inhaalslag in de nieuwbouwproductie waardoor we de achterstand bij de herhuisvesting inhalen.

<<< terug naar voorpagina