Deelgemeente wil cultureel klimaat versterken met betrokkenen

Het dagelijks bestuur wil samen met betrokken een nota kunst en cultuur opstellen. Deze nota moet de basis vormen voor de versterking van het culturele klimaat in Hoogvliet. Hoogvliet heeft al sinds lange tijd een actief cultureel klimaat, met onder meer een groot aantal amateurverenigingen, professionele kunstenaars en sinds enige tijd een vestiging van Jeugdtheater Hofplein. Verder beschikt Hoogvliet over een cultuurscout en diverse accommodaties zoals LCC de Zevensprong, de buurthuizen van SWH en de Flamingo en natuurlijk het festivalterrein de Heerlijkheid met de bijbehorende Villa.
Deze voorzieningen wil het dagelijks bestuur verder ontwikkelen.
Onderwerpen en thema's die namelijk volgens het bestuur nog om nadere inkadering vragen zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de cultuurcampus, de verdere invulling van de programmering van het LCC en het te ontwikkelen cultuurhuis.
De komende maanden organiseert de deelgemeente daarom workshops met betrokken vertegenwoordigers van de amateurkunstverenigingen, culturele organisaties en podiumkunstenaars, beeldende kunstenaars, ondernemers en jongeren. Aansluitend organiseert de deelgemeente een werkconferentie waar de belangrijkste thema's en onderwerpen samenkomen.
Op deze manier hoopt de deelgemeente een indruk te krijgen hoe genoemde partijen aankijken tegen de huidige situatie in Hoogvliet waar het gaat om kunst en cultuur. Deze input zal uiteindelijk de basis vormen voor een nota kunst en cultuur.
Portefeuillehouder Cultuur Yvonne Bekker kijkt uit naar het verschijnen van de nota, want, zegt ze: 'Een prettige woonomgeving staat of valt met de voorzieningen voor de bewoners. Datzelfde geldt voor culturele voorzieningen. Een bruisend cultureel leven, verhoogt het woongenot. Met de vernieuwing van Hoogvliet worden daarom ook culturele activiteiten gestimuleerd. Er wonen behoorlijk wat kunstenaars, dansers en zangers, in de openbare ruimte staan veel beelden en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Variërend van het Midzomerfeest en de koffieconcerten tot het jaarlijkse Kunstkopfestival. Met de nota kunst en cultuur kunnen we dat culturele klimaat in Hoogvliet nog verder versterken.'

<<< terug naar voorpagina