Meedenken over de aanleg van de A4-Zuid

 

 Minister Eurlings volgt de aan hem aangeboden petitie van de IBP om t.a.v. de A4-Zuid een onorthodoxe aanpak te hanteren. De deelraad is verzocht om op de door de IBP voorgestelde onorthodoxe wijze binnen drie maanden haar eisen kenbaar te maken t.a.v. de aanleg van de A4-Zuid. In de deelraad van Hoogvliet zal daar binnenkort over gesproken worden.

De eis van de IBP en Hoogvlieters
Ondertunneling van de A4-Zuid is voor de IBP altijd een van de voorwaarden geweest; ondertunneling en anders niet. Dat heeft de IBP ook altijd aan de Hoogvlieters laten weten.
Tijdens de handtekeningenactie bleek dat bijna iedereen het eens is met de IBP en de door haar vereiste ondertunneling. Daar gaat de IBP dus niet van af wijken.

Stem Hoogvlieters belangrijk bij aanvullende eisen
Maar er is natuurlijk meer. Er zal ook nagedacht moeten worden over bijvoorbeeld de gevolgen voor het verkeer vanuit Spijkenisse dat nu over de Groene Kruisweg komt en over aanvullende eisen die de Hoogvlieters willen stellen t.a.v. de ruimtelijke/planologische inpassing zoals recreatie, woningbouw, infrastructuur, etc. Ook daarover heeft de IBP tijdens de handtekeningenactie veel kritische geluiden gehoord van de inwoners van Hoogvliet.
Het is belangrijker dat nog meer Hoogvlieters hun stem laten horen. De IBP roept inwoners van Hoogvliet daarom op om eventuele ideeŽn en suggesties kenbaar te maken aan de IBP fractie. Dat kan via info@ibphoogvliet.nl of via een van de fractieleden die u vindt op www.ibphoogvliet.nl
 

<<< terug naar voorpagina